Schoolgids en meer

Home / Informatie / Schoolgids en meer

Schoolgids Prins Hendrikschool

De Prins Hendrikschooll maakt elk jaar een schoolgids. Daarin kunt u sfeer proeven. Lezen over ons plezier in het onderwijs en in het werk met de kinderen. We tonen graag wat onze school zo bijzonder maakt. Verder vindt u er veel praktische informatie over:

  • de organisatie van de school en het onderwijs;
  • de zorg voor de kinderen;
  • het team van de school;
  • ouders en de school.

In de activiteitenkalender vindt u praktische informatie over schooltijden, vakanties en adressen.
De schoolgids staat op de website (link hieronder). De leerkracht reikt de activiteitenkalender aan het begin van het schooljaar uit aan de ouders.

Schoolgids 2019-2020 27067-08UW-000 18-07-2019

Aanmelden van nieuwe leerlingen

Bent u op zoek naar een nieuwe school voor uw kind, dan bent u van harte uitgenodigd om eens op de Prins Hendrikschool langs te komen. Neem contact op voor een afspraak. Dan kunt u zelf de sfeer op onze school ervaren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen zijn wettelijke verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen.

Hierin staan de mogelijkheden en ambities die scholen hebben voor onderwijsondersteuning. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, geven de profielen inzicht in welke school dan het beste past. Zo kunnen ouders en school makkelijker met elkaar in gesprek gaan. De Prins Hendrikschool heeft een profiel voor de periode 2019-2023 en maakt in dit kader deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel.

Schoolondersteuningsprofiel