Schooltijden

Home / Informatie / Schooltijden

Schooltijden

Prins Hendrikschool heeft een continurooster. De kinderen lunchen op school.

Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Vrijdag Groep 1-4: 8.30 tot 12.00 uur
Groep 5-8: 8.30 tot 14.30 uur

Om 8.20 uur gaan de deuren open en is er pleinwacht. Om 8.25 uur gaat de bel en om 8.30 uur wordt verwacht dat iedereen in de groep is.