Ons onderwijs

Home / Ons onderwijs

Wat maakt de Prins Hendrikschool bijzonder?
Op onze school werken we met Vierkeerwijzer, geven we in alle groepen Engels en zijn we bezig met Bewegend Leren.

Vierkeerwijzer

Bij de wereldoriënterende en creatieve vakken werken we met Vierkeerwijzer. Kinderen leren niet allemaal op dezelfde manier; de een leert door doen, de andere met het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Bij de verschillende thema’s kiezen de kinderen zelf werkvormen die bij hen passen. De thema’s worden in samenhang aangeboden.

Engels

Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Wij hebben er voor gekozen om vanaf groep 1 Engels aan te bieden. Vooral jonge kinderen leren heel makkelijk een tweede of derde taal. Spelenderwijs gaan de kinderen met Engels aan de slag. Vooral het communiceren met elkaar staat hierbij centraal.

Bewegend Leren

Binnen onze lessen zijn we bezig met bewegend leren. Bewegen zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren en beter kunnen leren. We doen dit door het inzetten van bewegingstussendoortjes en activiteiten waarbij tijdens het leren bewogen wordt.