ltl-klas (leren te leren)

Home / Ons onderwijs / ltl-klas (leren te leren)

ltl-klas

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben wij op de Prins Hendrikschool de ltl-klas (leren te leren klas) om de meer- en hoogbegaafde kinderen te leren leren. Dit is nodig, omdat deze kinderen vaak het antwoord al weten bij de opdrachten die ze moeten maken, zonder dat ze er over na hoeven te denken.

Hierdoor hoeven ze er niet voor te werken en doen ze niet de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om te kunnen leren. Deze kinderen hoeven niet door de leerkuil en komen niet de moeilijkheden tegen die bij leren horen. Zij weten het antwoord direct en springen daardoor over de leerkuil heen. Voorbeelden van kennis en vaardigheden die horen bij leren leren zijn: doorzetten, omgaan met tegenslagen en hulp zoeken.

Het is belangrijk om te leren leren, want ieder kind heeft dit vroeg of laat nodig. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is dit soms in de bovenbouw van het basisonderwijs, maar vaak pas op de middelbare school of het vervolgonderwijs. Er is dan de kans dat ze vast gaan lopen, doordat ze de nodige kennis en vaardigheden niet beheersen. Door preventief hiermee aan de slag te gaan, hopen we dit soort problemen te voorkomen.

Het wil niet zeggen dat ieder kind met hoge scores naar de “ltl-klas” gaat en een kind met lage of gemiddelde scores niet. Wij kijken van welke kinderen wij het nodig vinden dat ze deelnemen aan de “ltl-klas”. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen.