Over de school

Home / Ons onderwijs / Over de school

Waar staat onze school voor

Graag delen we met u onze kernwaarden en missie. Ook kunt u lezen waarom uw kind op de Prins Hendrikschool een goede start krijgt.

Onze kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid
 • Bevlogenheid
 • Uitdagend / innoverend

Onze missie

De Prins Hendrikschool is een toegankelijke school. Ieder kind is welkom. Het team van onze school handelt vanuit wederzijds vertrouwen. Onze leerkrachten zijn bevlogen en groeigericht. De kinderen worden aangespoord om zich ‘eigenaar’ te voelen van hun eigen leerproces. U als ouder speelt daarbij een hele belangrijke rol. Wij bieden veiligheid, eigentijdse leermiddelen en -methoden. Zo bouwen we samen aan boeiend en uitdagend onderwijs. Om recht te doen aan ieder kind.

We doen het graag met u samen

Vullen uw opvoeding en ons onderwijs elkaar goed aan, dan is dat voor uw kind heel prettig en duidelijk. Goed met elkaar communiceren, dat is essentieel hiervoor. Dagelijks kunt u contact hebben met de leerkracht. Maar er is meer:

 • driemaal per jaar is er een contactavond, hierop kunt u met de leerkrachten praten over de ontwikkeling van uw kind;
 • regelmatig wordt er een enquête uitgezet waarin u uw mening kunt geven;
 • twee keer per maand een nieuwsbrief ‘Kletsmajoor’;
 • een paar keer per jaar organiseren we een inloopmiddag om ouders te laten ervaren waar we mee bezig zijn;
 • ’s morgens is voor de ouders van groep 1 t/m 3 een inloop, voor groep 4 en 5 zijn er meerdere weken gedurende het jaar inloop momenten gepland;
 • iedere groep organiseert een groepsvoorstelling, waarbij zij zich op een creatieve wijze aan ouders presenteren.

Bij de start van elk schooljaar:

 • een startgesprek met de leerkracht in de eerste weken
 • een informatieavond;
 • activiteitenkalender met alle vakanties, festiviteiten en bijzondere gebeurtenissen;

Een goede start voor uw kind

Leren én persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren veel bij ons op school. Maar ook de persoonlijkheid van een kind ontwikkelt zich. De school speelt hier een grote rol in. Op de Prins Hendrikschool besteden we daarom aandacht aan hoe met elkaar om te gaan. Om verdraagzaam te zijn. Om kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. Zo kan elk kind zich thuis voelen op school. We zorgen voor een ongedwongen sfeer. Gedragsregels geven daarbij rust en duidelijkheid. We vinden het daarbij belangrijk dat kinderen begrijpen waarom een regel er is. Zo leren zij om zelf mee te denken en vanuit begrip mee te werken.

Kwaliteit

De Prins Hendrikschool werkt actief aan de onderwijskwaliteit. Dat doen we op verschillende manieren:

 • uitstekende leermethoden, ook voor kinderen die wat minder of juist meer lesstof kunnen verwerken;
 • bekwame leerkrachten, die zich regelmatig nascholen;
 • volledig geautomatiseerd leerlingvolgsysteem;
 • eigentijdse leermiddelen;
 • werken in kleine groepjes in de klas: lesstof op eigen niveau kunnen doen en tegelijkertijd van elkaar leren.

Van elkaar leren

Groep 1-2 en groep 2-3 vormen een combinatiegroepen. Veel activiteiten worden in een kleine groepjes gedaan, met kinderen van 4, 5 en 6 jaar gemengd. Waarom is dit? Wij zijn overtuigd van de voordelen:

 • de kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden doordat de oudsten de jongsten helpen;
 • de kinderen leren spelenderwijs heel veel van elkaar;
 • de kinderen vergroten hun zelfstandigheid;
 • de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt verkleind, er ontstaat een vloeiende overgang van kleuter naar schoolgaand kind;
 • we kunnen beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.