Groep 3

Home / Onze school / Groepen / Groep 3

Een leuk en bijzonder jaar

Groep 3 is een heel leuk en bijzonder jaar. Het jaar waarin uw kind echt leert lezen, schrijven en rekenen. Bij de kleuters is daar al de basis voor gelegd. Naast de basisvakken is er ook ruimte voor vele andere dingen, zoals de Kanjertraining, gym, Vierkeerwijzer (zaakvakken/creatief) en Engels. Dat doen we grotendeels spelenderwijs. Dit past ook bij de belevingswereld van een kind in groep 3. Daarom wordt er ook nog gespeeld in de hoeken.

De overgang van groep 2 naar groep 3 is best groot. Om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, geven we onze kinderen de ruimte om te bewegen. Dit doen we op vele manieren. Spelend leren, werken in de hoeken, maar ook bewegend leren. Dit houdt in onze kinderen niet alleen maar op hun stoel zitten en werken in het schrift. Nee, juist leren door te doen! We werken veel coöperatief (in 2-tallen of groepjes), doen beweegspelletjes tijdens taal en rekenen, gaan met de les naar buiten en zetten hoeken creatief in. Op deze manier zijn kinderen heel spelenderwijs met de leerstof bezig en wordt deze actief ingeoefend. We ervaren dat kinderen dit ontzettend leuk vinden en dat de leerstof hierdoor ook nog beter blijft hangen.

In groep 3 werken we thematisch. Elke paar weken start een nieuw thema en zijn we op allerlei verschillende manieren bezig om dingen te leren over het betreffende onderwerp. We starten de inloop ‘s ochtends met spellen/opdrachten passend bij het thema, zijn we met woordenschat bezig, werken, spelen en zingen we over het thema en kijken bij de afsluiting wat we allemaal geleerd hebben. Ook hebben we elke week een raadsel van de week, ‘the grej of the day’. De kinderen krijgen een raadsel mee naar huis (past binnen het thema) en proberen erachter te komen wat het antwoord is door er samen thuis over te hebben, het op te zoeken, enz. Aan het eind van de week bespreken we alle mogelijke antwoorden en geeft juf vervolgens een les over het antwoord op het raadsel.

Lezen en spelling
Voor het leren lezen gebruiken we de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen (de Kim-versie), waarin de letters en woorden per kern worden aangeboden. Er zijn er in totaal 11 kernen. Rondom de Kerstvakantie, als kern 6 af is, hebben de kinderen alle letters geleerd. Het leesproces kan dan geautomatiseerd worden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het vervolg richting groep 4. Tijdens het automatiseren van het leesproces worden ook al spellingregels aangeboden. We gebruiken hierbij de methode ‘Staal’, die door de hele school gebruikt wordt.

Schrijven
Juist in deze tijd waar de computer en Ipad steeds meer een rol in het leven van uw kind speelt, vinden wij het belangrijk dat uw kind ook goed en vloeiend leert schrijven. Om dit goed aan te leren gebruiken we schoolbreed de nieuwste methode van Pennenstreken. Deze sluit haarfijn aan op Veilig Leren Lezen Kim-versie. De geleerde letters tijdens de leesles worden meteen ingeoefend bij de schrijfles. Voordat we deze in het schrift oefenen, werken we eerst in het ‘groot’. De kinderen gaan met grof materiaal met de letter aan de slag, om eerst kennis te maken met de nieuwe letter. Hiervoor gebruiken we o.a. klei, verf, het digibord, zand of stoepkrijt. Vervolgens komt de vertaalslag naar het schrift.

Rekenen
Op de Prins Hendrikschool wordt vanaf groep 4 gewerkt met Snappet. Dit is een rekenmethode waarbij niet gebruik wordt gemaakt van boeken, maar er gewerkt wordt op laptops en Chromebooks. In groep 3 werken wij met de methode Getal en Ruimte junior. Bij deze methode staat er elke week een domein centraal, er wordt een hele week gewerkt aan bijvoorbeeld optellen, aftrekken, meten of klokkijken. Een week lang wordt het domein geoefend, hierdoor blijft het geleerde beter hangen. Elke paar lessen is er een herhalingsles om de leerstof die al is aangeboden te blijven herhalen. Voor kinderen die al verder zijn in de leerstof wordt er ook verrijking aangeboden.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Naast de bovenstaande vakken zijn er natuurlijk meer dingen waar wij als school veel waarde aan hechten. Belangrijk
is dat de kinderen met heel veel plezier naar school gaan. Dat ze goed in hun vel zitten en het leuk hebben met elkaar in de groep. Om dit een goede start te geven, investeren we de eerste weken van het nieuwe schooljaar en na de vakanties, veel tijd in groepsvorming. Onze kinderen leren elkaar kennen door middel van spelletjes, verhalen, vragen, energizers etc. Gedurende het schooljaar wordt groepsvorming onderhouden, de Kanjertraining helpt ons hierbij en is de rode draad binnen onze school met betrekking tot groepsvorming en sociaal emotionele ontwikkeling. Middels spiegelverhalen en de gekleurde petten leren kinderen te kijken naar hun eigen gedrag. We vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen gedrag, en dat van een ander, en leren hoe ze hier mee om moeten gaan.

Samenwerken
Je kunt het in de wereld niet alleen. Op onze school leren kinderen het samen te doen. Dit doen we binnen de groep maar ook binnen de school. Regelmatig werken verschillende leerjaren samen. Jong en oud kunnen namelijk veel van elkaar leren. We gaan bijvoorbeeld samen lezen met een andere groep, doen samen een bakactiviteit, maken een uitstapje naar het bos of spelen gezelschapsspelletjes. Dit is naast leerzaam ook erg leuk!