Groep 3-4

Home / Onze school / Groepen / Groep 3-4

Welkom in groep 3/4!

In onze klas zitten 20 kinderen. Op maandag en dinsdag zijn groep drie en vier gesplitst. Juf Lotte werkt dan met groep drie en juf Saskia met groep vier. Woensdag komt de groep weer samen en werkt juf Irma met de groep. Op donderdag en vrijdag staat juf Lotte weer voor de groep. Groep 3/4 is een groep waar we erg hard werken, waar veel nieuwe dingen aan bod komen en bewegend en spelend leren een belangrijke plek inneemt.   
 
Hoe ziet een dag in groep 3/4 eruit? 
De kinderen starten bij binnenkomst met zelfstandig werken. Ze maken een opdracht af, krijgen extra uitleg of hulp van de juf of de kinderen werken aan een leerspel uit de kast. Om 8.45 uur ruimen we de spullen op en gaan we een kwartier lezen met de juf, een maatje of alleen. We lezen boeken, strips, gedichten, verhalen, leesbladen en andere uitdagende lectuur.  
Daarna gaan we rekenen. We werken met de methode ‘Getal en ruimte junior’. Groep drie krijgt instructie, terwijl de andere groep zelfstandig gaat oefenen. Als groep drie aan het werk gaat, krijgt groep vier instructie. 
Na het rekenen gaan we fruit eten en buiten spelen. Dan staan lezen en taal op het programma.  Groep drie oefent met alle letters en woorden uit de methode ‘Veilig leren Lezen – Kim versie’. Groep vier gaat aan de slag met taal en spelling met de methode ‘Staal’.  
Na taal en lezen gaan we schrijven met de methode ‘Pennenstreken’. We leren de schrijfletters, aan elkaar schrijven en de hoofdletters. Vervolgens gaan we brood eten en buiten spelen  
In de middagen staat Vier Keer Wijzer gepland. We werken dan met wisselende thema’s, waarbij leerlingen vanuit hun eigen talent mee kunnen beslissen hoe en wat ze over een thema willen leren. 

En verder?
De kinderen krijgen ook muziek, Engels, Kanjertraining, gymnastiek en creatieve vakken aangeboden. We leren niet alleen van de lessen, maar ook van elkaar. We leren kinderen hoe je voor jezelf opkomt, met anderen kunt omgaan, samenwerken en hoe je met spullen omgaat.  

Het allerbelangrijkste is dat de kinderen een fijne plek hebben in de groep en voelen en zien dat ze er mogen zijn.