Groep 4

Home / Onze school / Groepen / Groep 4

In groep 4 zitten 14 leergierige en gezellige kinderen. Op maandag en dinsdag is juf Anneke er, op woensdag en donderdag en vrijdag juf Christien.

Groep 4 is een heerlijk schooljaar waarin hard gewerkt wordt, maar ook zeker plezier gemaakt zal worden. We leren in dit jaar hoofdletters én netjes schrijven, we oefenen met de tafels 1, 2, 5 en 10 en later ook de andere tafelsommen! We lezen lekker veel, zodat we veel avonturen kunnen beleven. Verder is veel lezen natuurlijk ook goed om het technisch lezen goed onder de knie te krijgen. Naast technisch lezen, leren we steeds meer begrijpend te lezen.
Dit jaar werken we voor het eerst met chromebooks. We oefenen alle soorten rekenwerk hierop met het programma Snappet. We proberen zoveel mogelijk spelend en bewegend te leren, zodat we beter onthouden wat we moeten doen/ weten. Met onze groep hebben we samen klassenregels opgesteld. We werken en leren op verschillende manieren in de groep: samen met ons groepje, met ons schoudermaatje of gaan alleen zelfstandig aan het werk.

In groep 4 hebben we natuurlijk nog veel meer op het programma staan dan alleen lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We leren Engels, maken muziek, knutselen, gymmen en zwemmen iedere donderdagmiddag. Ook gaan we dit jaar weer aan de slag met Vierkeerwijzer: vanuit een thema gaan kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen die bij het thema horen. Hiervoor gebruiken ze hun eigen talenten om het thema te verkennen, onderzoeken en ervaren.

Verder staan nog op het programma: sport en spelactiviteiten, culturele uitstapjes, het schoolreisje en natuurlijk de verjaardag van de juffen. We ontdekken dit jaar weer verder waar we goed in zijn én we zullen ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen waar dat nodig is.

Kortom: een heerlijk schooljaar!