Groep 5

Home / Onze school / Groepen / Groep 5

Groep 5 is een gezellige groep met 18 kinderen. Op maandag en dinsdag staat juf Anne voor de groep, op woensdag, donderdag en vrijdag juf Jolanda.

’s Ochtends beginnen we met de zelfstandige start. Op hun weektaak kunnen de kinderen zien aan welke opdrachten ze moeten werken. Dit zijn iedere week reken-, taal- en spellingopdrachten. Daarnaast bijvoorbeeld ook het werkboek van Engels of opdrachten bij een thema.
Wat is nieuw? In groep 5 zijn er geen nieuwe vakken, maar zijn we nu wel begonnen met de nieuwe rekenmethode: Snappet. Hierbij verwerken de kinderen de rekenles op de laptop. Daarnaast kunnen ze werken aan rekendoelen die al aan bod zijn geweest. In groep 4 stonden + en – tot 100 centraal, nu gaan we door tot de 10.000! Vorig jaar hebben we alle tafels aangeboden, nu moeten ze de tafels snel kunnen opnoemen en gaan we ook door naar de deeltafels. Bij het klokkijken moeten de kinderen de analoge en digitale klok kunnen aflezen. Ook krijgen de kinderen vanaf groep 5 iedere week huiswerk. Elke week krijgen ze 5 bladen mee om zelfstandig aan te werken. Kinderen leren zo verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Ook zullen ze dit schooljaar toetsen krijgen van de topografie van Nederland.

Met onze groep hebben we samen klassenregels opgesteld. We werken en leren op verschillende manieren in de groep: samen met ons groepje, met ons schoudermaatje of gaan alleen zelfstandig aan het werk. De eerste weken van het schooljaar krijgen we op dinsdag Rots en Water training van Kees Damhuis. Tijdens deze trainingen leren we verschillende sociale vaardigheden. Daarna gaan we verder met de lessen van de Kanjertraining.

In groep 5 hebben we natuurlijk nog veel meer op het programma staan dan alleen lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We leren Engels, maken muziek, knutselen en we gymmen op woensdag. Ook gaan we dit jaar weer aan de slag met Vierkeerwijzer: vanuit een thema gaan kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen die bij het thema horen. Hiervoor gebruiken ze hun eigen talenten om het thema te verkennen, onderzoeken en ervaren.
Verder staan nog op het programma: sport en spelactiviteiten in de gymzaal, voorstelling in het kader van cultuur, het schoolreisje en natuurlijk de verjaardag van de juffen.

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar!!!!