Groep 5-6

Home / Onze school / Groepen / Groep 5-6

Groep 5/6 is een gezellig groep van in totaal 25 kinderen. 14 daarvan zitten in groep 5, 11 in groep 6. Op maandag en dinsdag staat juf Anne voor de groep, op woensdag tot en met vrijdag juf Jolanda.

’s Ochtends beginnen beide groepen met een zelfstandige start. Op hun weektaak kunnen de kinderen zien aan welke opdrachten ze moeten werken. Dit zijn iedere week reken-, taal- en spellingopdrachten. Daarnaast bijvoorbeeld ook het werkboek van Engels of opdrachten bij een thema.

In groep 5 en 6 zijn er geen nieuwe vakken. Zoals de kinderen van vorig jaar gewend zijn, werken we ook dit jaar met Snappet. In groep 5 gaan de kinderen verder met + en -, maar nu door tot de 10.000! Daarnaast staan weer de tafels centraal, deze moeten de kinderen dit jaar snel kunnen opnoemen omdat we ook doorgaan naar de deeltafels. Ook moeten de kinderen een digitale en analoge klok kunnen aflezen. In groep 6 gaan de kinderen verder met + en – sommen, maar nu met een nulletje meer, namelijk tot de 100.000! Daarnaast is aan het einde van groep 6 het begrip ‘miljoen’ bij de kinderen bekend. Daarnaast zijn breuken een belangrijk deel van de lesstof in groep 6. De kinderen leren wat onder andere 1/2, 1/3, 1/4 en 1/5 inhoudt. Ook snappen zij dat bijvoorbeeld 4/8 hetzelfde is als 1/2. Daarnaast blijven de tafels terugkomen in groep 6. Kortom, veel te leren!

In groep 5/6 krijgen de kinderen iedere week 5 huiswerkbladen mee om zelfstandig thuis aan te werken. Kinderen leren zo om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Met onze groep hebben we samen klassenregels opgesteld. We werken en leren op verschillende manieren in de groep, samen met ons groepje, met ons schoudermaatje of gaan alleen zelfstandig aan het werk. Ook dit jaar krijgen we weer Rots en Water training van Kees Damhuis. Tijdens deze trainingen leren we verschillende sociale vaardigheden. Daarnaast gaan we verder met de lessen van kanjertraining.

In groep 5/6 staat er natuurlijk meer op het programma dan alleen lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We leren ook Engels, maken muziek, knutselen en we gymmen op woensdag. Daarnaast gaan wij ook dit jaar weer aan de slag met Vierkeerwijzer.

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar!