Groep 6-7

Home / Onze school / Groepen / Groep 6-7

Groep 6/7 is een gezellig groep van in totaal 22 kinderen. 7 daarvan zitten in groep 6, 15 in groep 7. Op maandag en dinsdag en vrijdag staat juf Saskia voor de groep, op woensdag en donderdag meester Gijs.

’s Ochtends beginnen beide groepen met een zelfstandige start. Op hun weektaak kunnen de kinderen zien aan welke opdrachten ze moeten werken. Dit zijn iedere week reken-, taal- en spellingopdrachten. Daarnaast bijvoorbeeld ook het werkboek van Engels of opdrachten bij een thema.
In de klas heeft ieder kind een eigen laptop. Deze kunnen ze gebruiken bij de weektaak, Snappet, het schrijven van teksten bij taal en vierkeerwijzer, etc.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen rekenen in Snappet. Hierbij volgen we de methode ‘Getal en Ruimte junior’. De kinderen krijgen meteen feedback op de opdrachten die ze maken en als leerkracht hebben wij direct zicht op de beheersing van de leerstof van ieder individueel kind.
In groep 5 gaan de kinderen verder met + en -, maar nu tot de 10.000! Daarnaast staan weer de tafels centraal, deze moeten de kinderen dit jaar snel kunnen opnoemen, omdat we doorgaan naar de deeltafels. Ook moeten de kinderen een digitale en analoge klok kunnen aflezen. In groep 6 gaan de kinderen verder met + en – sommen, maar nu met een nulletje meer: namelijk tot de 100.000! Aan het einde van groep 6 is het begrip ‘miljoen’ bij de kinderen bekend. Daarnaast zijn breuken een belangrijk deel van de lesstof in groep 6. De kinderen leren wat onder andere 1/2, 1/3, 1/4 en 1/5 inhoudt. Ook snappen zij dat bijvoorbeeld 4/8 hetzelfde is als 1/2. Verder blijven de tafels terugkomen in groep 6. Kortom, veel te leren!

                                                                         

Met onze groep hebben we samen klassenregels opgesteld. We werken en leren op verschillende manieren in de groep: met een groepje, met een schoudermaatje of ze gaan alleen aan het werk. Ook dit jaar krijgen we weer Rots en Water training van Marjolijn Pezy en Joyce Elshof. Tijdens deze trainingen leren we verschillende sociale vaardigheden. Daarnaast gaan we verder met de lessen van kanjertraining.

                                                                         

In groep 5/6 staat er natuurlijk meer op het programma dan alleen lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We leren ook Engels, maken muziek, knutselen en we gymmen op woensdag. Daarnaast gaan wij ook dit jaar weer aan de slag met Vierkeerwijzer. Hierbij werken we met wisselende thema’s, waarbij leerlingen vanuit hun eigen talent mee kunnen beslissen hoe en wat ze over een thema willen leren. 

                                  

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar!