Groep 6

Home / Onze school / Groepen / Groep 6

Wij zijn een klas van 20 kinderen bestaande uit 12 jongens en 8 meiden. De hele week hebben we les van meester Emiel. We kennen elkaar al van groep drie, want toen was hij op dinsdag en soms op maandag onze meester.

In de ochtend beginnen we met de inloop en kunnen we aan de slag met de weektaak of het verbeteren van opdrachten van de dag ervoor. Verder staat er ’s morgens vaak rekenen, technisch lezen, spelling en taal op het programma. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag hebben we VierKeerWijzer. Verder hebben we kanjertraining, Engels, begrijpend lezen, huiswerk, verkeer en schrijven.

Dit jaar heeft ieder kind voor het eerst een eigen laptop of Chromebook. Deze gebruiken we bij bijvoorbeeld de weektaak en VierKeerWijzer, maar ook bij rekenen. Bij rekenen gebruiken we dit jaar namelijk Snappet en dat is op de laptop. We krijgen net als bij de andere vakken eerste uitleg van meester en daarna doen we de verwerking op de laptop/Chromebook. We kunnen bij elke som meteen zien of we hem goed of fout doen. Als we een foutje maken, kunnen we deze verbeteren. Zo kunnen we meteen van onze fouten leren. We krijgen alleen punten als we de som in een keer goed maken. Maken we een foutje, dan krijgen we minpunten. Als we genoeg punten halen, zien we een vinkje en weten we dat we het leerdoel hebben behaald op ons niveau.

Ook is het dit jaar nieuw om een werkstuk te maken. Net als bij de spreekbeurt verdiepen we ons hierbij in een onderwerp dat we erg interessant vinden, maar nu typen we het uit.
Naast veel leren gaan we ook nog andere dingen doen dit schooljaar. Zo hebben we een voorstelling in de schouwburg, komt sinterklaas hopelijk ons verblijden met cadeaus en gaan we op schoolreis. We hebben zin om er een leuk jaar van te maken!