Groep 6-7

Home / Onze school / Groepen / Groep 6-7

Wij zijn een klas van 27 kinderen bestaande uit 18 kinderen in groep 7 en 9 kinderen in groep 6. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag hebben we les van meester Emiel. Op donderdag en vrijdagochtend is juf Femke in de klas.

We zijn dit jaar een combigroep 6/7, dat betekent dat we met 2 groepen in één klas zitten. Dit houdt in dat de kinderen lesstof krijgen van hun leerjaar, dus groep 7 krijgt de rekenlessen die horen bij groep 7 en groep 6 de lesstof van groep 6. Soms kunnen we een deel gezamenlijk doen, omdat het doel overeen komt. Maar meestal is de instructie apart en dat betekent dat de groep die geen instructie heeft op dat moment de verwerking maakt, bezig is met de weektaak, enz. Het vraagt wat van de zelfstandigheid van de kinderen. We zien dat dit al heel goed gaat en de kinderen netjes zelfstandig kunnen werken.

In de ochtend beginnen we met de inloop en kunnen we aan de slag met de weektaak of het verbeteren van opdrachten van de dag ervoor. Verder staat er ’s morgens vaak rekenen, technisch lezen, spelling en taal op het programma. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag hebben we VierKeerWijzer. Daar kijken kinderen altijd erg naar uit om te doen. Dit jaar komen er weer thema’s uit de geschiedenis, natuur en aardrijkskunde aan bod. Voor dit laatste vak krijgen de leerlingen ook nieuwe topografie; groep 6 van Nederland en groep 7 van Europa.

Verder hebben we kanjertraining, Engels, begrijpend lezen, huiswerk, verkeer en schrijven. Voor verkeer krijgen de leerlingen van groep 7 dit jaar een fietsexamen en een theorietoets om te kijken of ze voldoende kennis hebben om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

In de klas hebben de kinderen allemaal een eigen laptop of Chromebook. Deze gebruiken we bij bijvoorbeeld de weektaak en VierKeerWijzer, maar ook bij rekenen en spelling. Bij rekenen gebruiken we Snappet, waarbij de verwerking digitaal is. We krijgen net als bij de andere vakken eerst uitleg van meester/juf en daarna doen we de verwerking op de laptop/Chromebook. Ook houden we zelfstandig onze voortgang in de gaten en zien we welke doelen we wel en nog niet behaald hebben op ons eigen niveau. Ook de meester/juf kan met ons meekijken en direct zien waar ze hulp bij nodig hebben en extra instructie geven.

Dit jaar hebben de kinderen van groep 6 en 7 een boekbespreking en een speekbeurt. De één vindt dit fantastisch om te doen, de ander vindt het reuzespannend. Samen helpen we elkaar om er iets moois van te maken. We geven elkaar tips en tops en mogen meedenken in het bepalen van een beoordeling. Hierdoor leren we van en met elkaar. Daarnaast zal groep 7 dit jaar ook een werkstuk maken over een bepaald onderwerp.

Naast leren gaan we ook nog andere dingen doen dit schooljaar. Zo hebben we een voorstelling in de schouwburg, komt sinterklaas hopelijk ons verblijden met cadeaus en gaan we op schoolreis. We hebben zin om er een leuk jaar van te maken!