Groep 7

Home / Onze school / Groepen / Groep 7

Welkom in groep 7

In onze groep zitten 21 leerlingen. Daarvan zijn er 9 jongens en 12 meisjes. Juf Mandy staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Op woensdag geeft juf Anne les.
Dit is het tweede jaar dat deze leerlingen bij juf Mandy in de klas zitten. In groep 5 was zij ook de juf van deze groep. Het was toen al een heel gezellig jaar, dat gaan we dit jaar nog een keer over doen!

Er is ondertussen wel heel wat veranderd van groep 5 naar groep 7….

Om te beginnen is iedereen een heel stuk groter geworden. Ook zijn de rekensommen wat moeilijker geworden en krijgen ze daar dit jaar o.a. breuken bij elkaar optellen, rekenen met procenten, kommagetallen vermenigvuldigen en het omzetten van inhoudsmaten bij.
Nieuw dit jaar is het werken met Snappet! Dit is een programma op de laptop of Chromebook waarmee de leerlingen rekenen en direct kunnen zien of ze een som goed of fout hebben. Ook houden ze zelfstandig hun voortgang in de gaten met hun rapport en zien ze welke doelen ze wel en nog niet behaald hebben op hun eigen niveau. Ook de juf kan met ze meekijken en direct zien waar ze hulp bij nodig hebben en extra instructie geven. In het begin was het nog even wennen, maar nu weet iedereen hoe Snappet werkt en vinden ze het heerlijk om op hun device te werken.

Ook nieuw dit jaar is het maken van een werkstuk, spreekbeurt én boekbespreking. Dit is het eerste jaar waarin ze het alle drie gaan maken/uitvoeren. De één vindt het fantastisch om te doen, de ander vindt het reuzespannend. Samen helpen we elkaar om er iets moois van te maken en diegene gerust te stellen. We geven elkaar tips en tops en mogen meedenken in het bepalen van een beoordeling. Hierdoor leren we van en met elkaar.

Wat ook nieuw is dit jaar is het werken met een talenttaak. Dit jaar mogen de leerlingen naast de standaard vakken van de weektaak ook een taak kiezen wat bij hun eigen talent past of waar ze in geïnteresseerd zijn. Dit kunnen uiteenlopende dingen zijn, zoals leren keyboard spelen (Er staat bij ons een keyboard in de klas!), leren tekenen in 3D, leren programmeren, aan de hand van een bouwtekening een knikkerbaan bouwen en een bezoekje brengen aan de brandweerkazerne. De leerlingen maken zelf een plan van aanpak, bekijken of ze het samen of alleen willen doen en bepalen de tijd die ze nodig hebben om het af te krijgen. Er zijn al heel wat mooie talenten uit de verf gekomen en nieuwe dingen ontdekt!

Wat hetzelfde is gebleven zijn natuurlijk alle basisvakken, maar ook vakken als Engels, knutselen, gymmen, muziek en verkeer. Voor dat laatste vak krijgen de leerlingen dit jaar een fietsexamen en een theorietoets om te kijken of ze voldoende kennis hebben om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Ook Vierkeerwijzer is een vak waar de leerlingen weer met veel plezier naar uitkijken. Dit jaar komen er weer thema’s uit de geschiedenis, natuur en aardrijkskunde aan bod. Voor dit laatste vak krijgen de leerlingen ook nieuwe topografie van bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Azië en Oceanië.

Maar het meest wordt er natuurlijk uitgekeken naar Sinterklaas, het kerstkoor, schoolreisje, gastlessen en natuurlijk de verjaardag van de juffen en meesters.
We gaan er dit jaar weer een fantastisch leuk jaar van maken met elkaar!!