Groep 7

Home / Onze school / Groepen / Groep 7

Groep 7 is een groep van 21 kinderen. Vorig jaar zaten we gesplitst in 5/6 en 6/7, maar dit jaar zitten we gelukkig weer bij elkaar. Dit zal aan het begin van het jaar even wennen zijn, maar we kennen elkaar nog van groep 5 en van de pauzes. De eerste weken gaan we aan de slag met de gouden weken, zodat we de groepsdynamiek op een positieve manier kunnen vormgeven. Hier zullen we daarna het hele jaar van kunnen genieten.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag krijgen we les van meester Emiel. Op donderdag en vrijdagmorgen krijgen we les van juf Saskia.

Als we om half 9 binnen komen, beginnen we met de inloop. Hierbij werken we aan onze weektaak, verbeteren we werk van de dag ervoor of maken we even een praatje met meester, juf of een medeleerling. De rest van de ochtend bestaat vooral uit de basisvakken technisch lezen, rekenen, spelling en taal. ’s Middags hebben we meestal vierkeerwijzer. Daarnaast hebben we wekelijks gym, Engels, begrijpend lezen, verkeer, kanjertraining, schrijven, burgerschap, studievaardigheden en huiswerk.

Dit jaar houden de kinderen opnieuw een spreekbeurt en een boekbespreking. Nieuw is het maken van het werkstuk en het fietsexamen. Het fietsexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.

In de klas heeft ieder kind een eigen laptop. Deze kunnen ze gebruiken bij de weektaak, Snappet, het schrijven van teksten bij taal en vierkeerwijzer, etc. Snappet gebruiken we bij de verwerking van rekenen, studievaardigheden en burgerschap. De kinderen krijgen meteen feedback op de opdrachten die ze maken en als leerkracht hebben wij direct zicht op de beheersing van de leerstof van ieder individueel kind.

Naast hard werken, is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. Zo doen we spelletjes tussendoor en kunnen de kinderen hun eigen beloningen verdienen via het beloningssysteem Classdojo. Ook gaan we op schoolreis, naar de schouwburg, vieren we kerst en Pasen en als we geluk hebben, komt Sinterklaas ook nog langs.

We gaan er een leuk jaar van maken!