Groep 8

Home / Onze school / Groepen / Groep 8

Groep 8 is een heel leuk, gezellig, leerzaam en bijzonder jaar. Dit jaar zijn we met 17 kinderen die erg enthousiast zijn. 

Tot de eindtoets is het gewoon nog hard werken aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden de kinderen vaardigheden aangeleerd om een eindtoets zo goed mogelijk te kunnen maken door het vak studievaardigheden. De kinderen leren hoe je antwoorden kunt opzoeken, grafieken aflezen, etc. Ook worden de kinderen klaargestoomd voor de middelbare school. Ze leren het gebruiken van een agenda, elke week huiswerk maken en soms voor de dag erna al, thuis een samenwerkingsopdracht uitvoeren, etc.
Om de zaakvakken eigen te maken werken wij met Vierkeerwijzer. Dit is projectmatig. We hebben bijvoorbeeld het project “Twee keer wereldoorlog”. De kinderen gaan eerst informatie opzoeken over de verplichte vragen die ze aan het eind van het project moeten beheersen. Als de vragen goed zijn beantwoord, gaan de kinderen aan de slag met een opdracht. Een opdracht in dit thema zou kunnen zijn: maak de slag om Arnhem na. Dit betekent dat de kinderen eerst de informatie op moeten zoeken van de slag om Arnhem en daarna pas aan de slag kunnen. Tussendoor gaat de leerkracht bij de kinderen zitten en stelt kritische vragen om dieper in de stof te komen, waardoor de kinderen nog meer leren.