Missie en Visie

Home / Onze school / Missie en Visie

Missie en visie

De Prins Hendrikschool geeft ruimte aan talent. Op onze Christelijke school zijn normen en waarden belangrijk en ontdekken kinderen wie ze zijn. Tijdens deze ontdekkingstocht begeleiden we hen met warmte en respect, in een veilige gestructureerde omgeving, tot een zelfbewust mens en wereldburger.

Identiteit

De Prins Hendrikschool is een christelijke school. De school staat echter ook open voor kinderen uit gezinnen met welke geloofsovertuiging dan ook. Essentieel vinden wij wel dat iedereen respect toont voor alle activiteiten die de school organiseert. We geven de kinderen waarden en normen mee die voortkomen uit een moderne kijk op de christelijke identiteit.
Gedurende het schooljaar worden er diverse vieringen georganiseerd (o.a. Kerst en Pasen). De maatschappelijke betrokkenheid en iets kunnen betekenen voor onze omgeving vinden we erg belangrijk. Dit betekent dat we zorg en aandacht hebben voor elkaar, in de school, maar ook daar buiten. We doen mee met goede doelen acties, de Kinderpostzegels, nationale pannenkoekendag waar we in een verzorgingshuis pannenkoeken bakken voor de mensen, met kerst gaan de kinderen kerstliederen zingen bij verzorgingstehuizen, etc.

Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids.