Prins Hendrikschool: Samen ruimte geven aan talent!

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7600 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Op de Prins Hendrikschool doen we er alles aan om uw kind een fijne plek te geven, om te leren en om talent tot bloei te laten komen. Dat is dan ook ons motto: samen ruimte geven aan talent!

Waarom de Prins Hendrikschool?

Talentontwikkeling

Wij werken in alle groepen projectmatig bij de wereldoriënterende en creatieve vakken met het model Vierkeerwijzer. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen maakt het model gebruik van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie.

Lees meer…

Sport en bewegend leren

We zijn binnen de school actief met Bewegend Leren. Bewegend leren is een manier om de leerstof op een actieve manier te verwerken en toe te passen. Het is een uitdagende leervorm en draagt ook bij aan de leerprestaties van de kinderen. Het bewegend leren is een vast onderdeel tijdens onze lessen.

Lees meer…

Engels vanaf groep 1

Kinderen groeien tegenwoordig op met de Engelse taal. In diverse programma’s en filmpjes komt de Engelse taal naar voren. Daarom vinden wij het belangrijk om op school structureel bezig te gaan met de Engelse taal.
We starten al in groep 1 met Join In, een fijne methode die heel spelenderwijs en interactief ingezet wordt.

Lees meer…

Wilt u contact met onze school?

School Prins Hendrik

0 Groepen
0 Leerlingen
0 Leerkrachten

Recensies van ouders